ثبت عهدنامه ایران و چین بر روی سلفون بوده است!

امروزه برای نگهداری بهتر غذا از سلفون بسته بندی غذا استفاده می شود. همچنین سلفون برای سالم ماندن بهتر غذا گزینه عالی می باشد زیرا از مواد عالی برای تهیه این سلفون استفاده می شود.شایان به ذکر است از سلفون بسته بندی حبوبات برای نگهداری حبوبات در یخچال فریزر استفاده می کنند. لذا نگهداری غذا و حبوبات در سلفون بسیار بهتر و برای سلامتی ما نیز مفید تر خواهد بود.آیا می دانستید قیمت سلفون بسته بندی وابسته به نوع مواد استفاده شده و ضخامت و اندازه سلفون می باشد. هرچه ضخامت سلفون بیشتر باشد قیمت بیشتر می باشد.درنتیجه بسیاری از افراد برای نگهداری از مواد غذایی خود و راحتی سلفون چسب دار لبه ضخیم از این نوع بسته بندی استفاده می کنند. زیرا برای هر بار استفاده به دلیل چسب داشتن راحت تر خواهد بود.