با سنگ قیمتی عقیق برنده جایزه جشنواره کن شوید

در دوران مدرن سنگ قیمتی عقیق توسط گوهرشناسان شناسایی می شوند که گوهرها و ویژگی های آنها را با استفاده از اصطلاحات فنی خاص در زمینه گوهرشناسی توصیف می کنند. اولین ویژگی یک گوهرشناس برای شناسایی یک سنگ قیمتی ترکیب شیمیایی آن است.

به عنوان مثال، الماس از کربن (C) و یاقوت سرخ از اکسید آلومینیوم ساخته شده است در مرحله بعد، بسیاری از جواهرات بلورهایی هستند که بر اساس سیستم کریستالی خود مانند مکعب یا مثلثی یا مونوکلینیک طبقه بندی می شوند.

اصطلاح دیگری که استفاده می شود عادت است، به شکلی که گوهر معمولاً در آن یافت می شود. برای مثال، الماس ها که دارای سیستم کریستالی مکعبی هستند، اغلب به صورت هشت وجهی یافت می شوند.

سنگ های قیمتی به گروه ها، گونه ها و انواع مختلفی طبقه بندی می شوند. به عنوان مثال، یاقوت سرخ رنگ گونه کوراندوم است، در حالی که هر رنگ دیگری از کوراندوم یاقوت کبود در نظر گرفته می شود. نمونه های دیگر زمرد (سبز)، آکوامارین (آبی)، بریل قرمز (قرمز)، گوشنیت (بی رنگ)، هلیدور (زرد) و مورگانیت (صورتی) هستند که همگی انواعی از گونه های معدنی بریل هستند.

سنگهای قیمتی از نظر ضریب شکست، پراکندگی، وزن مخصوص، سختی، شکاف، شکستگی و درخشندگی مشخص می شوند. آنها ممکن است پلئوکریسم یا انکسار مضاعف نشان دهند. آنها ممکن است دارای لومینسانس و طیف جذب متمایز باشند.

مواد یا عیوب در سنگ ممکن است به عنوان آخال وجود داشته باشد. سنگ های قیمتی را می توان از نظر “آب” نیز طبقه بندی کرد. گوهرهای بسیار شفاف “آب اول” در نظر گرفته می شوند، در حالی که گوهرهای “آب دوم” یا “آب سوم” آنهایی هستند که شفافیت کمتری دارند.

هیچ سیستم درجه بندی پذیرفته شده جهانی برای سنگ های قیمتی وجود ندارد. الماس ها با استفاده از سیستمی که توسط موسسه گوهرشناسی آمریکا (GIA) در اوایل دهه 1950 توسعه یافته بود، درجه بندی می شوند.

از لحاظ تاریخی، تمام سنگ های قیمتی با استفاده از چشم غیر مسلح درجه بندی می شدند. سیستم GIA شامل یک نوآوری بزرگ بود: معرفی بزرگنمایی 10 برابر به عنوان وضوح استاندارد یا درجه بندی. سایر سنگ های قیمتی هنوز با استفاده از چشم غیر مسلح درجه بندی می شوند (با فرض بینایی 20/20).