با بسته بندی مواد غذایی،غذا را نامرئی کنید.

امروزه برای بسته بندی مواد غذایی می توانید از سلفون های که در چسبی دارند استفاده کنید زیرا هم درب آن ها راحت تر باز می شود. هم حمل راحت تری دارد.

شایان به ذکر است برای نگه داری غذا در مدت طولانی از سلفون بسته بندی غذا استفاده می کنند. تا غذا به مدت طولانی فاسد یا غیر قابل خوردن نباشد. و رنگ و بوی اصلی خود را از دست ندهد.

اساسا بسته بندی استاندارد باید تایید وزارت بهداشت و مهر تایید بهداشت را داشته باشد. برای خرید در فروشگاه ها دقت به آرم بهداشت در بسته بندی ها داشته باشید.

درنتیجه می توان از سلفون بسته بندی چسب دار علاوه ب بسته بندی مواد غذایی در بسته بندی بسیاری از مصارف روزانه نیز از آن استفاده کرد. بر فرض مثال بسته بندی پیچ، بسته بندی مداد رنگی و…